Welkom bij Kennis voor Klimaat

Kennis voor Klimaat is een onderzoeksprogramma naar klimaatverandering en adaptatie. Het programma is gefinancierd uit FES gelden en liep van 2007 tot eind 2014. De zes partners waren de Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Vrije Universiteit, KNMI, TNO en Deltares. Bekijk alle publicaties.

Er is onderzoek gedaan naar acht thema’s, variërend van overstromingsrisico’s en klimaat in de stad tot governance en beleidsinstrumentarium. Daarnaast hebben wetenschappers samen met mensen uit de praktijk onderzoek gedaan in hotspots, zoals Rotterdam, Haaglanden, het rivierengebied en ondiepe meren en veenweidegebieden. Kenmerkend aan het programma was dat het vraaggestuurd was en dat veel inspanningen zijn verricht om de kennis te laten landen in de praktijk. Lees het Eindrapport Kennis voor Klimaat 2008-2014; verantwoording en resultaten.
Dit programma werd medegefinancierd door het Ministerie van IenM

Oogst

Oogst

Acht boeken over onderzoek naar 8 verschillende thema’s en één overkoepelend boek

Meer lezen

Special Issues

Special Issues

Excellent onderzoek in wetenschappelijke uitgaven

Meer lezen

 

Regionale Adaptatie Strategieën

Regionale Adaptatie Strategieën

Draagt bij aan kansen voor vernieuwing en innovatie

Meer lezen

Doorbraakvrije dijken

Doorbraakvrije dijken

Praktisch doorbraakvrije dijken: een realistisch streven of een onmogelijkheid?

Meer lezen

Waterbuffer

Waterbuffer

Gericht op decentrale oplossingen voor een duurzame zoetwatervoorziening

Meer lezen

Groen in de stad

Groen in de stad

Dakpark Rotterdam: waterkering, park, winkelcentrum en parkeerplaats

Meer lezen