Verslag studiedag 'Doorbraakvrije' dijken: wensdroom of maakbaar?

5 Maart 2014, Schapenboerderij de Vreugdehoeve, Zwolle

Op woensdag 5 maart 2014 organiseerden STOWA Deltaproof en Kennis voor Klimaat een bijeenkomst over ‘doorbraakvrije’ dijken. Gedurende deze studiedag werd de laatst ontwikkelde kennis gepresenteerd en vond er een discussie plaats over wat de toekomst is van doorbraakvrije dijken. De dag werd afgesloten met een excursie langs de dijkverlegging Westenholte, onder leiding van Waterschap Groot Salland.

Het draait bij doorbraakvrije dijken simpel gezegd om waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept. Maar waarom gebeurt het in de praktijk dan nog zo weinig? Omdat tussen droom en daad vaak wetten in de weg staan, geld en praktische bezwaren....

Lees het hele (foto)verslag in deze PDF.  

Download presentaties en videoverslagen

  • Dagvoorzitter Joost Buntsma, STOWA: Welkomstwoord (Videoverslag)
  • Pier Vellinga, Kennis voor Klimaat: Het belang van doorbraakvrije dijken (Videoverslag)
  • Frans Klijn, Deltares: Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar (pdf presentatie) (Videoverslag)
  • Han Knoeff, Deltares: Wat hebben we geleerd van praktijkproeven en wat betekent dat voor de vraag of je een dijk ´doorbraakvrij´ kunt maken? (pdf presentatie) (Videoverslag)
  • Marcel van der Doef, Deltares: Baten en kosten van doorbraakvrije dijken - Investeren in hoogte versus investeren vanuit doelmatigheidsperspectief (pdf presentatie) (Videoverslag)
  • Mallory Tettero, Deltares, VU, IVM: Waarom worden er in de praktijk nog maar zo weinig multifunctionele ‘doorbraakvrije’ dijken gerealiseerd? (pdf presentatie) (Videoverslag)
  • Afsluitende discussie over handelingsperspectieven voor waterschappen en aanbevelingen voor het Wettelijk toetsinstrumentarium (WTI), met onder andere Joost Knoop, Planbureau voor de Leefomgeving, en o.l.v. Frans Klijn (Videoverslag)
  • Excursie dijkverlegging Westenholte, o.l.v. Gerrit Kuper, Wilgert Veldman en Gerrit Nijenhuis van Waterschap Groot Salland (link project)  (Videoverslag)
     

Download overige zaken