Consortium Decision Support Tools

Het consortium Decision Support Tools bestaat uit een samenwerkingsverband van universiteiten, onderzoeksinstituten en andere partijen, die gezamenlijk onderzoek uitvoeren om instrumenten te ontwikkelen die beleidsmakers ondersteunen bij klimaatadaptatie. Op deze pagina vind je meer informatie over de wetenschappelijke werkpakketten, partners, stakeholders en hoe je in contact kunt komen met dit consortium.

Error; item is niet bekend.
Error; item is niet bekend.
Error; item is niet bekend.
Error; item is niet bekend.