Delta Alliance

 

Deltagebieden hebben wereldwijd te maken met een groeiende populatie, een sterke economische ontwikkeling en de gevolgen van klimaatverandering. Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in delta’s en manieren van adaptatie om met deze uitdagingen om te gaan. Er is geen overkoepelende instantie die de verschillende onderzoeken en ervaringen over de ontwikkelingen in deltagebieden aan elkaar koppelt en helpt de lessen te delen die in de verschillende deltagebieden worden geleerd.

De doelstelling van de Delta Alliance was het creëren van een netwerk dat de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis ondersteunt over hoe delta’s kunnen reageren op specifieke uitdagingen, met name op het gebied van klimaatverandering. De Delta Alliance ondersteund internationale samenwerking (onderzoek, governance etc.), multi-stakeholder dialogen en uitwisseling van informatie.

Activiteiten zijn onder meer: 

  • Het onderhouden van een online informatiedatabase en een interactief forum
  • Faciliteren van multi-stakeholder bijeenkomsten om de onderzoeksprioriteiten in specifieke delta’s te identificeren
  • Het initiëren en stimuleren van gezamenlijk onderzoek tussen delta’s
  • Het organiseren van internationale bijeenkomsten om informatie uit te wisselen

Het initiatief voor Delta Alliance is genomen door Nederland. Het concept van Delta Alliance wordt in eerste instantie uitgewerkt in nauwe samenwerking met delta's in Indonesië, Vietnam, Californië en in het Rijn-Maas gebied.

Een van de belangrijke projecten van Delta Alliance is Jakarta Climate Adaptation Tools (JCAT), met als doel de ontwikkeling van adaptatietools ten behoeve van de klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en het watermanagement in Jakarta stad en regio.

Meer informatie 

Programma Manager     Wim van Driel, email wim.vandriel@wur.nl 
Website    Delta Alliance
Publicaties    Delta Alliance Fase 1 (HSINT01A)
   Delta Alliance Fase 2 (HSINT01B)

   JCAT definitiefase (HSINT02)
   JCAT uitvoeringsfase (HSINT02A)
   
Aanpalende projecten