Hotspots

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft wetenschappelijke en toegepaste kennis ontwikkeld om Nederland klimaatbestendig te maken. Het onderzoek richtte zich op specifieke locaties in Nederland die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze locaties werden hotspots genoemd: levensechte laboratoria waar kennis in de praktijk werd gebracht. In de hotspots werkten teams van overheden, bedrijven en wetenschap samen.

Overzicht van de Kennis voor Klimaat hotspots

   1. Waddenzee
   2. Ondiepe wateren en veenweidegebieden
   3. Schiphol Mainport
   4. Regio Haaglanden
   5. Regio Rotterdam
   6. Grote rivieren
   7. Droge rurale gebieden
   8. Zuidwestelijke