Kennistransfer

Kennis moet je delen, vooral als het gaat om kennis die belangrijk is voor de veiligheid en inrichting van ons land. Kennis voor Klimaat ontwikkelde nieuwe kennis om Nederland aan te passen aan klimaatverandering - ook wel klimaatadaptatie genoemd.

Alleen nieuwe kennis ontwikkelen is echter niet genoeg, die moet ook toegepast worden. De Kennistransfer was een eenheid binnen Kennis voor Klimaat die zorgde voor het verspreiden en uitwisselen van kennis en resultaten. Daarnaast ondersteunden de medewerkers van de Kennistransfer de hotspots en consortia bij het toepassen en valoriseren van kennis.

De onderzoekers en medewerkers binnen hotspots en consortia speelden hierbij een belangrijke rol: zij waren de 'ambassadeurs' van de ontwikkelde kennis en resultaten en pasten die direct toe binnen hun eigen organisaties. Het model hieronder laat zien hoe de Kennistransfer de verspreiding van kennis faciliteerde: door kennisuitwisseling naar, met en tussen stakeholders binnen en buiten het programma te bevorderen. 

Taken van de Kennistransfer
De taken van de Kennistransfer waren tweeledig:

  • Kennisverspreiding: het actief verspreiden van kennis via folders, workshops, cursussen en master classes, conferenties, nieuwsbrieven, tentoonstellingen, websites, social media
  • Kennisdoorwerking: bevorderen dat de kennis die wordt ontwikkeld zijn weg vindt in de dagelijkse praktijk
       

Voorbeelden van activiteiten van de Kennistransfer

2013
Kennis voor Klimaat TV
       
Interactive document Tools voor Adaptatie 2012
Interactive document Tools voor Adaptatie
website Knooppunt Klimaat 2011
Eindconferentie Klimaat voor Ruimte: Knooppunt Klimaat

Poster Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling
   

2011
Minor Klimaatbestendige Gebiedsontwikkeling

website Deltaconference
  

2010
International Conference Deltas in Times of Climate Change

website Klimaat als Kans
    

2010
Tentoonstelling Klimaat als Kans

website Holland Climate House 

2009
Holland Climate House, COP15

  
Social Media ClimateNL

 website Twitter ClimateNL  website Linkedin ClimateNL  website Facebook ClimateNL  website Youtube ClimateNL  

  
Voorbeelden van publicaties
2012 Bedenk, Ontwikkel, Gebruik
2011 Magazine Deltas in Times of Climate Change
2010 Klimaatkennis in de praktijk, Dat werkt
2010 Climate Adaptation Research The Netherlands, The Hotspot Approach
2009 Climate Research Netherlands
Nieuwsbrieven Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte, PCCC