Archief Algemeen Klimaat Nieuws

Nederland middenmoter in klimaatadaptatiebeleid
Nederland staat op een schamele middenpositie als het gaat om het invoeren van beleidsinitiatieven om zich aan te passen aan klimaatverandering. In de periode 2010 – 2014 zijn er weinig veranderingen in initiatieven waargenomen om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen of kansen te vergroten.
Wageningen UR, woensdag 11 november 2015
Afscheidssymposium van prof. Pier Vellinga: 'Meer Zee of meer Zon' op 10 december 2015
Terwijl in Parijs het fundament wordt gelegd voor een nieuw klimaatakkoord neemt in Wageningen ‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens zijn afscheidssymposium wordt onder andere besproken wat dit nieuwe verdrag gaat betekenen.
Wageningen UR, zondag 11 oktober 2015
Publication database for two Climate Programmes
Wageningen UR Library has created a sustainable database for the research output of the ‘Knowledge for Climate’ and the ‘Climate changes Spatial Planning’ Programmes.
Wageningen UR Library, woensdag 23 september 2015
Nieuw Europees meetnetwerk volgt nauwkeurig alle niet-CO2-broeikasgassen
Vooruitlopend op de politieke klimaattop eind van het jaar in Parijs, vindt van 21 tot 24 september aan de Universiteit Utrecht een internationale wetenschappelijke conferentie plaats over alle andere broeikasgassen dan CO2. De conferentie is de afsluiting van het Europese InGOS project dat werd geleid door ECN in Nederland. InGOS heeft een zeer nauwkeurig Europees meetnetwerk voor niet-CO2-broeikasgassen opgeleverd.
Universiteit Utrecht, donderdag 17 september 2015
Deltaprogramma 2016
"Het werk begint nu pas echt". Dat is de belangrijkste boodschap van Deltaprogramma 2016 (DP2016) dat het kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. DP2016 rapporteert over de nieuwe fase die het Deltaprogramma is ingegaan na de deltabelissingen en voorkeursstrategieën van vorig jaar.
Deltacommissaris.nl, dinsdag 15 september 2015
Nederland geeft voorbeeld met inleveren emissierechten broeikasgassen
Wereldwijd worden te weinig extra stappen gezet om de komende jaren minder broeikasgassen uit te stoten. Het kabinet wil dat Nederland wél die extra stap zet door ongebruikte emissierechten in te leveren. Met deze rechten uit het Kyoto-akkoord mocht Nederland voor het klimaat schadelijke broeikasgassen uitstoten. Mede dankzij de inspanningen in de transport- en landbouwsector stoten we in Nederland minder uit, waardoor deze rechten niet meer nodig zijn.
Rijksoverheid.nl, dinsdag 9 juni 2015
Plotselinge versnelling ijsverlies Antarctica sinds 2009
Een deel van Antarctica dat tot voor kort stabiel leek, blijkt onverwacht snel af te smelten. Sinds 2009 hebben smeltende gletsjers netto ongeveer 300 miljard kubieke meter extra water aan de oceaan toegevoegd.
Universiteit Utrecht, donderdag 21 mei 2015
Kans op overstroming? Een goede voorbereiding helpt!
Een mogelijke overstroming van een woongebied blijkt bij bewoners niet alleen een zekere mate van angst en bezorgdheid op te roepen, maar ook een gevoel van verantwoordelijkheid, dat belangrijk is voor preventief gedrag.
Vrije Universiteit Amsterdam, dinsdag 19 mei 2015
Afsluitdijk: icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwkunde
De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden versterkt. Er komen nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat.
Rijksoverheid, dinsdag 12 mei 2015
Dooiende permafrost speelt grote rol in versnelde klimaatopwarming
Eén van de gevolgen van de opwarming van de aarde is het dooien van permafrost (bevroren grond) in de poolgebieden. Permafrost bevat grote hoeveelheden organisch materiaal dat, bij dooi, wordt afgebroken en omgezet tot broeikasgassen, die een rol spelen bij versnelde opwarming van de aarde. Dit concluderen klimaatonderzoekers in Nature.
Universiteit Utrecht, donderdag 9 april 2015