Kennis voor Klimaat Onderzoekprogramma in de media

Publicaties Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte ook in Hydrotheek
Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte hebben gedurende de looptijd van de programma's duizenden publicaties opgeleverd: boeken, brochures, wetenschappelijke artikelen, presentaties, theses, nieuwsbrieven, etc. Deze publicaties zijn in het afgelopen jaar bijna allemaal bij Library Wageningen UR ondergebracht. De Hydrotheek profiteert daar van mee.
Hydrotheek, donderdag 11 juni 2015
Aandacht voor Kennis voor Klimaat op symposium 'Nationale Adaptatiestrategie'
Dinsdag 24 maart was deltacommissaris Wim Kuijken te gast bij het symposium ‘Met kennis van Klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie.’ Dit symposium markeerde de afronding van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en de start voor de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Adaptatiestrategie (NAS).
Deltacommissaris , dinsdag 24 maart 2015
Twintig jaar na het Hoge Water: nieuwe ideëen en maatregelen
Aline te Linden van Twynstra Gudde aan het woord in een uitzending van Omroep Gelderland over maatregelen voor waterberging in de grote rivieren, 20 jaar na het hoge water in het rivierengebied. De publicatie Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen kwam daarbij aan de orde. Bekijk de uitzending op 9 min 38.
Omroep Gederland, vrijdag 30 januari 2015
Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook nog de nodige knelpunten
Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Dat bleek tijdens het symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag,' op 28 oktober.
GroeneRuimte, dinsdag 11 november 2014
Klimaatnieuws Change Magazine
Dit Change Magazine staat in het teken van algemeen klimaatnieuws en berichtgeving uit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
Change Magazine / Kennis voor Klimaat, dinsdag 28 oktober 2014
Kennisportaal helpt klimaatrobuust inrichten
Op het onlangs gehouden kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie is het kennisportaal voor Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd. Het portaal biedt bestuurders en beleidsmakers hulp bij het klimaatbestendig en robuust inrichten van stedelijk gebied.
Deltares, maandag 13 oktober 2014
Innovatie in Klimaatadaptatie: de oogst van zeven jaar onderzoek
Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat sluit eind 2014 haar poorten. De “oogst” van dit programma, dat werkte met een budget van ruim tachtig miljoen euro voor zeven jaar, is opgetekend in acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek: 'Innovatie in Klimaatadaptatie'.
Wageningen UR, vrijdag 3 oktober 2014
Innovatie in klimaatadaptatie: programma Kennis voor Klimaat oogst
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat zal eind 2014 haar poorten sluiten. Een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaringen die in de afgelopen zijn opgedaan, is in negen fraai vormgegeven boeken weergegeven. Acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek.
Hydrotheek, woensdag 1 oktober 2014
Kernboodschap Klimaatconferentie: Voor Delta’s is het vijf voor twaalf
Ernstige overstromingen, droogte en verzilting. Die klimaatscenario’s zijn anno 2014 geen voorspellingen meer, maar realiteit. Wereldwijd worden Delta’s blootgesteld aan de gevolgen van klimaatverandering. De boodschap op de driedaagse, internationale conferentie ‘Deltas in Times of Climate Change II’ was dan ook glashelder. Er is geen tijd meer te verliezen. We moeten nú alle zeilen bijzetten om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
WaterForum, dinsdag 30 september 2014
Interview met Raisa Banfield op Panamese tv over de Climate Delta conferentie (Spaanstalig)
Interview met Raisa Banfield in het Panamese tv-programma Nex Noticias met aandacht voor de conferentie Deltas in Times of Climate Change, gehouden op 24-26 september 2014 te Rotterdam.
Nex Noticias TV Panama, dinsdag 30 september 2014