Overdag grote verschillen in gevoelstemperatuur Rotterdamse wijken (HSRR05)

De gevoelstemperatuur kan overdag flink verschillen in de diverse Rotterdamse wijken. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het project Hittestress in Rotterdam, die tijdens een beleidsworkshop op dinsdag 7 december zijn gepresenteerd.
 
In een eerder stadium van het project (HSRR05) werd al duidelijk dat het verschil in luchttemperatuur tussen de diverse Rotterdamse wijken ’s nachts kan oplopen tot 7 graden. Als deze temperatuur vertaald wordt naar gevoelstemperatuur, kunnen ook overdag grote verschillen optreden, zo blijkt uit nieuwe onderzoekgegevens. Bovendien wijzen praktijkmetingen uit dat deze temperatuurverschillen zich voor kunnen doen op microschaal, op het niveau van een straat of een plein. Zo bleek bijvoorbeeld dat op een warme dag een fietstocht in de schaduw circa 10 graden koeler aanvoelt dan dezelfde route in de zon.
 
Naar aanleiding van de voorlopige resultaten is met de aanwezigen besproken wat Rotterdam met de uitkomsten zou kunnen doen. In elk geval liggen er grote kansen om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed toeven blijft in de stad. Om het ontstaan van hitte-eilanden, en als gevolg daarvan hittestress tegen te gaan, zijn maatregelen zoals de vergroening van de buitenruimte en stimulering van de aanleg van groene daken prima middelen.
 
Ook bewoners zelf zijn aan zet om het binnenklimaat te verbeteren. Dat kan via simpele maatregelen als zonneschermen, aangepaste kleding, een aangepast (werk)tempo en het bijstellen van medicatie.
 
De uitkomsten van de discussie tussen wetenschappers en beleidsadviseurs worden gebruikt om het concept-eindrapport af te ronden. In het voorjaar van 2011 is het definitieve eindrapport gereed. Daarin staat hoe Rotterdam door een goede mix van maatregelen zelfs – of misschien wel juist – in tijden van klimaatverandering een aantrekkelijke stad blijft.

Het programma tijdens deze workshop bestond uit:

Meer informatie
Mw. drs. Lissy Nijhuis, gemeente Rotterdam (projectleider)
T: +31 10 489 4712
E: ewjt.nijhuis(at)gw.rotterdam.nl

Kennis voor Klimaat, dinsdag 14 december 2010