Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte

Dinsdag 24 juni, de Observant in Amersfoort

        

In september wordt de ‘Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie’ genomen, deze beslissing zal gemeenten stimuleren om in 2020 waterrobuust en klimaatbestendig te handelen bij het (her)ontwikkelen van de bebouwde omgeving. Om gemeenten te helpen bij deze stap, ontwikkelen het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, Stichting Climate Adaptation Services en Kennis voor Klimaat een digitaal Kennisportaal. Op deze website zullen diverse tools, klimaatstresstesten en een 'handreiking ruimtelijke adaptatie' komen te staan.

De website zal in oktober 2014 online gaan, maar tijdens dit symposium konden zo'n zestig mensen vast kennisnemen van de inhoud en hun feedback geven aan de makers.

Zo liet Hasse Goosen van Stichting CAS vast een preview van de website zien en kregen deelnemers workshops over gidsmodellen, een meerlaagsveiligheid tool, praktijkoplossingen voor klimaatbestendige gemeente en een demonstratie van de Klimaateffectatlas.

Lees het verslag van de bijeenkomst: (Verslag pdf)


Download de presentaties

  • Hasse Goosen et al, Stichting Climate Adaptation Services en Wageningen UR: Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie (Presentatie pdf)
  • David van Zelm van Eldik, Programmadirecteur Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering: Belang van klimaatbestendige en waterrobuuste ruimten (Presentatie pdf)
  • Paul Camps, gemeente Amersfoort: Klimaatadaptatie binnen de gemeente Amersfoort (Presentatie pdf)
  • Hasse Goosen et al, Stichting Climate Adaptation Services en Wageningen UR: De klimaateffectatlas (Presentatie pdf)
  • Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw: Waar zijn we eigenlijk mee bezig? (Presentatie pdf)
  • Vincent Grond, Grond RR: Gidsmodellen gebruiken bij adaptieve ruimtelijke inrichting (Presentatie pdf)
  • Laurens Bouwer, Deltares en HKV Lijn in water: Meerlaagsveiligheid (MLV) tool (Presentatie pdf)

Download extra informatie

  • Verslag van het symposium van 24 juni 2014 (Verslag pdf)
  • Flyer over het Kennisportaal (Flyer pdf)
  • Het programma (Programma pdf)

Organisatie

Stichting Climate Adaptation Services
Kennis voor Klimaat
Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering