SSA01: Comparative monitoring of Knowledge for Climate

Grote programma’s, aangevraagd en uitgevoerd door consortia, zijn belangrijk voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Hoe werken deze programma’s? Wat leveren ze op? En onder welke condities zijn deze programma’s succesvol?

Het doel van het project Comparative monitoring of Knowledge for Climate was om inzicht te krijgen in de organisatie en dynamiek van grote onderzoeksprogramma’s in het onderzoeksgebied klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Dit werd op drie manieren gedaan:

  1. door een (internationale) vergelijking van grootschalige klimaatonderzoeksprogramma’s (lees meer)
  2. door het bestuderen van transdisciplinaire kenniscoproductie in de hotspots van Kennis voor Klimaat (lees meer)
  3. door het bestuderen en vergelijken van wetenschappelijke en maatschappelijke opbrengsten van grote onderzoeksprogramma’s (lees meer)

 Rathenau logo  De inzichten van dit onderzoek, uitgevoerd door het Rathenau Instituut leverdeen een bijdrage aan de prestaties en governance van toekomstige grote onderzoeksprogramma’s. Een aanvullend doel van het project was om beleidsmakers, onderzoeksmanagers en onderzoekers te informeren over het implementeren en organiseren van grote, maatschappelijk georiënteerde onderzoeksprogramma’s. De uitvoering van het project startte in het najaar van 2009 en eindigde in het najaar van 2014. 

Een aantal berichten uit dit onderzoek

Aanpak maatschappelijke uitdagingen vergt meer dan alleen wetenschappelijke kennis
Tjerk Wardenaar, Stefan de Jong en Edwin Horlings schreven een opiniestuk in het Financieele Dagblad over kenniscoproductie in Horizon 2020. Lees het stuk op de website van het Rathenau Instituut.

Presentatie over maatschappelijke impact van klimaatkennis
Hoe vergroot je de maatschappelijke impact van klimaatonderzoek? Stefan de Jong presenteerde zijn bevindingen op de Atlanta Conference on Science and Innovation Policy (zie bijlage).

Blog over valorisatie van wetenschappelijk onderzoek
Een presentatie over je wetenschappelijk onderzoek voor andere wetenschappers, is dat ook valorisatie? Stefan de Jong van het Rathenau Instituut vindt van wel (lees zijn blog)

Presentatie voor de Kenniswerkplaats Valorisatie
Presentatie over kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken; een product van het project Comparative Monitoring of Knowledge for Climate (lees verder).

Verslag discussiemiddag "Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken"
Het Rathenau Instituut presenteerde op 30 mei het rapport ‘Kenniscoproductie’ tijdens een discussiemiddag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er waren circa 90 aanwezigen vanuit kennisinstituten, overheden en maatschappelijke organisaties (lees verder).

Rathenau rapport over Kenniscoproductie
Hoe kan onderzoek zo worden georganiseerd dat het bijdraagt aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken? Het project comparative monitoring of Knowledge for Climate publiceerde een rapport waarin deze vraag centraal staat (lees verder).

Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken
Op 30 mei 2013 vindt een discussiemiddag over kenniscoproductie plaats. Kenniscoproductie is het ontwikkelen van kennis door wetenschappers samen met mensen uit beleid en praktijk voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken (lees verder).
  

Publicaties

Organisatie  

Onderzoekers

 • Edwin Horlings
 • Elizabeth Koier
 • Stefan de Jong

Hoogleraren

 • Peter van den Besselaar (VU Amsterdam)
 • Wim van Vierssen (KWR, TU Delft)


 

Consortium

 


 

   
factsheet | Mid-term Report