Symposium: "Met kennis van klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie"

Het symposium Met kennis van klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie, dat op 24 maart 2015 plaats had in Den Haag, vormde de afronding van Kennis voor Klimaat en de start van de ontwikkeling van de Nationale Adaptatiestrategie. De belangrijkste boodschappen: onze infrastructuur, waaronder het elektriciteitsnetwerk, is nog onvoldoende voorbereid op klimaatverandering. Daarnaast moet de grote hoeveelheid kennis meer en meer bij uitvoerende organisaties terecht komen, zoals de gemeenten.
Lees meer in het korte verslag en bekijk de fotoreportage (gemaakt door Paul Voorham)

 

 

 

Prof.Dr. Pier Vellinga bood tijdens dit symposium het eindrapport Kennis voor Klimaat 2008-2014  – Verantwoording en resultaten aan Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aan. Heij: “We lopen voorop als het om klimaatadaptatie gaat en bereiken wat we willen. Ik heb veel bewondering voor de samenwerkende partijen.”

Presentaties volgens het programma van 24 maart 2015

          
Onderzoek en innovatie als beleidsinstrument voor aanpassing aan klimaatverandering
Sybilla Dekker, Kennis voor Klimaat
  
Kennis voor Klimaat in de praktijk
Michiel van Haersma Buma, Hoogheemraadschap van Delfland
 
 

Kennis Caleidoscoop
Jonge onderzoekers, die in het Kader van Kennis voor Klimaat PhD hebben gedaan, geven korte pitch over hun onderzoek:

  Aanpassen aan klimaat - kwetsbaarheden zien, kansen grijpen
Maarten Hajer, Planbureau voor de Leefomgeving
 
  Videoboodschap
Staatssecretaris Wilma Mansveld
 
 

Aanbieding rapporten aan Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Private en publieke verantwoordelijkheid bij adaptatie
Marleen van Rijswick, Universiteit Utrecht
 
  Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma
Wim Kuijken, Deltacommissaris
 
 

Panel discussie

 • Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Pier Vellinga (directeur Kennis voor Klimaat)
 • Paulien Hartog (strategisch adviseur Amsterdam Rain Proof/ Waternet)
 • Hetty Klavers (dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland)
 • Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland)
 • Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
   

Andere documentatie en berichten

  • Aanbiedingsbrief Eindrapport Kennis voor Klimaat aan Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)
    
  • Aandacht voor Kennis voor Klimaat op symposium 'Nationale Adaptatiestrategie'
   Dinsdag 24 maart was deltacommissaris Wim Kuijken te gast bij het symposium ‘Met kennis van Klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie.’ Dit symposium markeerde de afronding van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en de start voor de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Adaptatiestrategie (NAS). 
    
  • Hoe voorkomen we Engelse toestanden?
   In Nederland hebben we na ruim vijf jaar Deltaprogramma goed inzicht gekregen in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van ons land. Studies wijzen echter uit dat we op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op de toekomst met klimaatverandering zijn voorbereid. Willen we ‘Engelse toestanden’ voorkomen, dan moeten we nu investeren.