Hotspots en Onderzoeksthema's

Hotspots
Kennis voor Klimaat had als doel om wetenschappelijke en toegepaste kennis om Nederland klimaatbestendig te maken. Het onderzoek richtte zich op specifieke locaties in Nederland die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze locaties werden de hotspots genoemd: levensechte laboratoria waar kennis in de praktijk werd gebracht. In de hotspots werkten teams van overheden, bedrijven en wetenschap samen.

 

   1. Waddenzee
   2. Ondiepe wateren en veenweidegebieden
   3. Schiphol Mainport
   4. Regio Haaglanden
   5. Regio Rotterdam
   6. Grote rivieren
   7. Droge rurale gebieden
   8. Zuidwestelijke delta  

Thema's
Naast toegepast onderzoek in de regionale hotspots richtte Kennis voor Klimaat zich op het ontwikkelen van hoogstaande wetenschappelijke kennis binnen een achttal onderzoeksthema’s. Binnen die thema’s deden wetenschappers onderzoek naar de beste manier om Nederland klimaatbestendig te maken. Sommige thema’s waren inhoudelijk, zoals het thema Veiligheid tegen overstromingen; anderen richtten zich op governance en beleidsondersteuning. De onderwerpen van onderzoek werden samen met de stakeholders uit de Hotspots vastgesteld. Internationale consortia van wetenschappers voerden het onderzoek uit en koppelden terug naar de Hotspots.

 

 

 

 

Projecten Hotspots en Thema's: Lees meer >>>