Missie en Aanpak

De missie van het programma luidde:

'Ontwikkelen van wetenschappelijke en toegepaste kennis voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland
en het creëren van een duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering
.'

 
Aanpak van het programma
Binnen Kennis voor Klimaat werd samengewerkt met overheden en praktijkpartijen aan de klimaatbestendige inrichting van Nederland. Het onderzoek richtte zich op specifieke locaties in Nederland die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze locaties werden de hotspots genoemd: levensechte laboratoria waar kennis in de praktijk werd gebracht. In de hotspots werkten teams van overheden, bedrijven en wetenschap samen.

Naast toegepast onderzoek in de regionale hotspots richtte Kennis voor Klimaat zich op het ontwikkelen van hoogstaande wetenschappelijke kennis binnen een achttal onderzoeksthema’s. Binnen die thema’s deden wetenschappers onderzoek naar de beste manier om Nederland klimaatbestendig te maken.

Schema KvK hotspots en onderzoeksthema