Samenwerking op programmaniveau

Kennis voor Klimaat werkte samen met diverse nationale en internationale partners. Meer informatie over de aard van deze samenwerkingsverbanden vindt u op de bijgaande webpagina's.

       

Nationale partners

Internationale partners

Gerelateerde initiatieven

Kennis voor Klimaat, diverse projectpartijen en hotspot vertegenwoordigers waren naast het Kennis voor Klimaat programma ook betrokken bij andere (internationale) initiatieven die inhoudelijk gerelateerd waren aan het Kennis voor Klimaat onderzoek. Deze relaties leverden een meerwaarde op doordat er op een 'natuurlijke' manier kennisuitwisseling plaatsvindt tussen projecten en programma's. Het volgende overzicht geeft een beeld van het scala aan gerelateerde (internationale) projecten en programma’s waarbij kennis voor Klimaat (partijen) betrokken was.

In Nederland

Internationale  programma’s en projecten