Projecten Nieuws

Lekenpraatje Diana Katschnig - Zouttolerantie zeekraal opmaat voor zoutlandbouw
Diana Katschnig beschrijft een aantal mechanismen die bijdragen aan de zouttolerantie van halofyten (zouttolerante planten) van planten binnen de soort zeekraal (Salicornia species). Zij onderzocht welke functie genen hebben in de zouttolerantie van deze soort zeekraal. Deze kennis van de mechanismen die ervoor zorgen dat zeekraal zo zouttolerant is, geeft aanknopingspunten om andere gewassen ook zouttoleranter te maken. Het groeioptimum van langarige zeekraal ligt op 300 millimolair (mM) natirumchloride (NaCl), dat is 60% van de zoutconcentratie van zeewater (500 mM NaCl). Langarige zeekraal gebruikt natriumchloride voor de osmotische adaptatie aan zout. Katschnig promoveerde 4 juni 2015 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
VU Amsterdam / Youtube, dinsdag 9 juni 2015
Rapport: Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau
Klostermann, J.E.M., S.M.G. Arts, K. van de Sandt, J. van Minnen, C.D. Betgen (2015). Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau. Wageningen, Alterra, Wageningen UR (University & Research Centre), Alterra-rapport 5238419, ISSN 1566-7197.
Kennis voor Klimaat, Thema 8 Instrumenten voor klimaatbeleid, maandag 4 mei 2015
Final report Climate Proof Cities 2010-2014
Knowledge for Climate Theme 4 Final report Climate Proof Cities 2010-2014. KfC 129/2014.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., dinsdag 24 maart 2015
Promotie: Assessment of uncertainties in simulated European precipitation
mr. R (Ronald) van Haren
Wageningen UR, donderdag 12 maart 2015
Onderzoek naar nieuw perspectief op waterbeheer
In het waterbeheer moet veel meer aandacht komen voor robuustheid van gebieden voor overstromingen en droogte. Een robuust systeem houdt in dat we beter met extremen om kunnen gaan. Hoge rivierafvoeren en langdurige droogte zullen door klimaatverandering vaker optreden en steeds meer schade aanrichten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Marjolein Mens, onderzoeker bij Deltares die op 29 januari bij de Universiteit Twente promoveert op haar studie over systeemrobuustheid in het waterbeheer.
Deltares, maandag 26 januari 2015
Een klimaatadaptief Nederland: Sneller, makkelijker, goedkoper. Hoe vergroten wij de innovatiecapaciteit in klimaatadaptatie?
Dit eindrapport is een verzameling van analyses, uitdagingen en ideeën waarmee een zo concreet mogelijke voorzet is gegeven richting alle stakeholders en domeinen om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Voor innovatie bestaat helaas geen standaard aanpak. Het is een zeer iteratief en ondernemend proces, waarin het continu testen van aannames en het maken van ontwikkelstappen belangrijke elementen zijn. Het is een proces van vallen en opstaan. De overkoepelende conclusie van dit rapport luidt: laten we morgen beginnen met doen en leren van dit proces.
KvK project PBL06 / Wetters, A., Meyer zu Schlochtern, A. Ong, T. en Kapteyn, M, maandag 26 januari 2015
Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkelde kaarten zijn een belangrijke basis voor de langetermijnvisie van het waterschap Vallei en Veluwe. Deze visie is vervolgens verder ingevuld op gemeentelijk niveau (cases Amersfoort en Ederveen) en regio niveau (regio Food Valley).
Kennis voor Klimaat, dinsdag 30 december 2014
Factsheetrapport adaptatiemaatregelen. CARE
Dit rapport geeft een overzicht van adaptatiemaatregelen die ons ter beschikking staan om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport richt zich specifiek op de hogere zandgronden. De lijst met maatregelen is tot stand gekomen tijdens een workshop met deskundigen in het kader van het onderzoeksprogramma CARE (KvK thema 3).
Vos, C.C., Grashof, C., Stremke, S. & Oudes, D. (Redactie), dinsdag 23 december 2014
KvK Thema 7 Governance nieuwsbrief december 2014
Thema 7 Newsletter (#8) Governance of Climate Adaption (2014). Nummer 8, december 2014.
KvK Thema 7, vrijdag 19 december 2014
Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen
Eindrapport VWC05 project.
Eline Bötger, Aline te Linde / Twynstra Gudde, donderdag 18 december 2014