Resultaten & Tools

Het klimaat in Nederland verandert en het is belangrijk dat we ons daar op een flexibele manier op aanpassen. Kennis voor Klimaat hielp bij het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennisuitwisseling vond plaats binnen de projecten zelf, waar wetenschappers samenwerkten met praktijkpartijen. Daarnaast brachten wij rapporten uit en lanceerden wij tools die praktijkpartijen kunnen gebruiken bij adaptatieprocessen. Tenslotte ontwikkelden wij filmpjes om op een laagdrempelige manier te laten zien wat klimaatadaptatie betekent in Nederland.

Rapporten

Doorbraakvrije dijken (WCT1, augustus 2014)
Gebiedsgerichte waardecreatie met adaptatie: cases in de regio Rotterdam (HSRR3.6, juli 2014)
Hotspot Rotterdam Kennismontage rapport (HSRR3.11, april 2014)

Meer rapporten
 

Toepassingen

Kennis voor Klimaat werkte nauw samen met beleidsmakers en praktijkpartijen om samen tools en toepassingen te ontwikkelen om Nederland klimaatbestendig te maken. De ontwikkelde tools zijn direct inzetbaar in de praktijk, door beleidsmedewerkers, onderzoekers, medewerkers van advies- en ingenieursbureaus.

De tools bestaan uit methoden (online en offline) die klimaateffecten in kaart brengen, helpen bij het ontwerpen van adaptatiemaatregelen of bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit van maatregelen helpt berekenen.

Bekijk de tools
 

Filmpjes

Kennis voor Klimaat publiceert behalve onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties ook toegankelijke filmpjes over klimaatadaptatie in Nederland. Hieronder vindt je een overzicht van Kennis voor Klimaat TV en ook een selectie van film- en audiomateriaal over en door onze onderzoekers.

Bekijk hier het overzicht met film- en audiomateriaal en het YouTube kanaal.
  

Alle publicaties

Bekijk het overzicht met alle KvK publicaties.

Virtuele kaart

Bekijk ook eens de virtuele kaart van Nederland (Google) met resultaten en activiteiten van de onderzoeksprogramma's.