Rapporten van Kennis voor Klimaat

Het klimaat in Nederland verandert en het is belangrijk dat we ons daar op een flexibele manier op aanpassen. Kennis voor Klimaat hielp bij het klimaatbestendig maken van Nederland. Onderstaand overzicht biedt een selectie aan van rapporten met resultaten van (onderzoeks)projecten. Een totaaloverzicht van alle publicaties kunt u vinden in onze publicatiedatabase.

Doorbraakvrije dijken (WCT1, augustus 2014)
Gebiedsgerichte waardecreatie met adaptatie: cases in de regio Rotterdam (HSRR3.6, juli 2014)
 Hotspot Rotterdam Kennismontage rapport (HSRR3.11, april 2014)
De implementatie van adaptatie (HSDR3.5, februari 2014)
Expertpool levert rapport over impact klimaat op agrarisch grondgebruik (thema 6, februari 2014)
Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen (HSZD03, december 2013)
 Gietwatervoorziening glastuinbouw regio Haaglanden. Kansrijke alternatieve gietwaterbronnen + bijlagen (HSHL thema 2, november 2013)
Regionale adaptatiestrategieën voor de Friese veenweidegebieden (HSOV3.2, november 2013)
Valorisatie van adaptatiekennis t.b.v. verduurzaming van deltasteden (HSRR3.7, november 2013)
Digitale handboek voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën voor de Veenweidegebieden (HSOV3.1, november 2013)
3Di Toepassingsmogelijkheden in waterbeheer voor eindgebruikers (HSHL3.3, november 2013)
 De implementatie van adaptatie (HSDR3.5, november 2013)
Eindrapport Klimaatbestendig Schiphol (HSMS02, juli 2013)
 Eindrapport Afbraak van veen in veenweidegebieden: effecten van zomerdroogte, verbrakking en landgebruik (HSOV01A, juli 2013)
 Lees het eindrapport Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks gebied in de Regio Rotterdam (HSRR3.1, juni 2013)
 Lees het eindrapport Adaptatie aan het overstromingsrisico van de Maas (HSGR06, april 2013).
 Lees het rapport met de vijf opties voor regionale adaptatiestrategieën.
 Effect van droogte op stedelijk gebied (literatuurstudie HSRR3.3, november 2012)
 Exploring opportunities for Green Adaptation in Rotterdam (HSRR 3.2, december 2012)
 Windvisions - an airport Wind and Visibility Monitoring System (HSMS01, juni 2012)
 Klimaat in ruimtelijke keuzes: beter samenwerken met DAK (HSHL01, april 2012)
 Gezamenlijke beeldtaal zet aan tot klimaatadaptief handelen (maart 2012)
 Eindrapport: Hittestress in Rotterdam (HSRR05, juli 2011)
 De Klimaatdijk in de Praktijk (HSGR07, juli 2010)
 Hotspot Regio Rotterdam (HS RR)
 Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw (HSHL08)
 Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta (MSZD01)
 medefinanciering van het boek en de film Connecting Delta Cities (niet meer online beschikbaar)
 Veilige en goed ingepaste waterkeringen (HSRR06) 

De meest actuele projectpublicaties vindt u in de publicatiedatabank.