Tools & toepassingen

Kennis voor Klimaat werkte nauw samen met beleidsmakers en praktijkpartijen om samen tools en toepassingen te ontwikkelen om Nederland klimaatbestendig te maken. De ontwikkelde tools zijn direct inzetbaar in de praktijk, door beleidsmedewerkers, onderzoekers, medewerkers van advies- en ingenieursbureaus.

De tools bestaan uit methoden (online en offline) die klimaateffecten in kaart brengen, helpen bij het ontwerpen van adaptatiemaatregelen of bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit van maatregelen helpt berekenen. 

Klik op de toepassing voor instructie en toelichting van de tool.

 • Adaptatiescan
 • Adaptatiewiel
 • Agroklimaatkalender
 • AquaRO
 • CESAR Observatory
 • Climate Adaptation Support Tool (EU)
 • Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL)
  met klimaatmodule
 • Economisch Investeringsmodel
 • Gidsmodellen
 • Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie
 • Klimaatadaptatie Databases
 • Klimaateffectatlas
 • Klimaat Respons Database
 • Klimaatwijzer Stappenplan
 • De meest actuele resultaten van de programma´s vindt u in de publicatiedatabank.