Gezamenlijke Special Issue Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat

'From climate research to climate compatible development: experiences and progress in the Netherlands'  

In: Regional Environmental Change (Springer Publishers)

 

In de afgelopen 2 jaar is hard gewerkt door verschillende onderzoekers uit beide onderzoeksprogramma’s aan dit special issue. Het laatste paper is onlangs afgerond en daarmee zijn alle papers online beschikbaar. De hardcopy wordt in de zomer van 2014 verwacht.

Jeroen Veraart, Peter Driessen, Kim van Nieuwaal en Pavel Kabat concluderen in het editorial dat in de afgelopen 10 jaar een trend zichtbaar wordt waarin klimaatadaptatiestudies op basis van scenario’s en effectanalyse (top-down benadering) en het verkennen van adaptatiestrategieën op gebiedsniveau met beleid en praktijk (bottom-up benadering) elkaar steeds meer versterken. De artikelen uit dit special issue illustreren hoe beide onderzoekprogramma’s een steentje hieraan hebben bijgedragen.

Hieronder vindt u de lijst met alle papers. Via de link kunt u alle abstracts downloaden van de papers uit het special issue op de website van uitgever Springer Publishers. Het Editorial is 'open access'.

 • From climate research to climate compatible development: experiences and progress in the Netherlands 
  Veraart, J.A., Van Nieuwaal, K., Driessen P.P.J, Kabat, P. 
  open access article        
   
 • Exploring the efficiency of bias corrections of regional climate model output for the assessment of future crop yields in Europe        
  Bakker, A., Bessembinder, J., de Wit, A., van den Hurk, B., Hoek, S.          
  article   
   
 • Framing climate uncertainty: socio-economic and climate scenarios in vulnerability and adaptation assessments           
  Berkhout, F., Van den Hurk, B., De Boer J., Van Drunen, M., Bregman, B., Bessembinder J. 
  article   
   
 • Evaluating the effect of flood damage-reducing measures: a case study of the unembanked area of Rotterdam, the Netherlands        
  De Moel, H., Van Vliet, M., Aerts J.C.J.H  
  article 
   
 • Climate proofing the Zuidplaspolder: a guiding model approach to climate adaptation  De Groot-Reichwein, M.A.M. Goosen, H., M.G.N. van Steekelenburg     
  article  
   
 • Climate adaptation of interconnected infrastructures: a framework for supporting governance      
  Bollinger, L.A., Bogmans, C.,Chappin, E., Dijkema, G., Huibregtse, E., Maas, N., Schenk, T., Snelder, M., Tavasszy, L., van thienen, P., de Wit, S., Wols, B.         
  article  
   
 • Synthesis of ecosystem vulnerability to climate change in the Netherlands shows the need to consider environmental fluctuations in adaptation measures  
  Van Bodegom, P., Verboom, J., Witte, F., Vos, C., Bartholomeus, R.,  Cormont, A., Geertsema, W., Van der Veen, M.,  Aerts, R.  
  article 
    
 • Population dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: interaction effects of winter weather and habitat fragmentation     
  Cormont, A., Vos, C., Verboom, J., Van Turnhout, C., Foppen, R., Goedhart, P.
  article  
    
 • A framework with an integrated computer support tool to assess regional biomass delivery chains           
  Elbersen, B., Annevelink, E. , Langeveld, J.W.A., Elbersen, H.W., Sanders J.P.M., Lesschen J.P., Staritsky, I., Roos Klein-Lankhorst, J.    
  article  
    
 • Climate change and economic consequences for inland waterway transport in Europe           
  Jonkeren, O., Rietveld, P., van Ommeren, J., te Linde, A.
  article  
     
 • Climate-proof planning for flood prone areas: assessing the adaptive capacity of planning institutions in the Netherlands 
  Van den Brink, M., Meijerink, S., Termeer, C., Gupta, J.
  article  
    
 • Observed climate-induced changes in plant phenology in the Netherlands          
  Van Vliet, A.J.H., Bron, W.A., Mulder, S., Vermeulen, L., Van der Slikke, W., Ode, B. 
  article  
     
 • Costs and benefits of adapting spatial planning to climate change: lessons learned from a large-scale urban development project in the Netherlands           
  De Bruin, K., Goosen H., Groeneveld, R., Van Ierland, E.C.      
  article
    
    
 • Toward legitimate governance strategies for climate adaptation in the Netherlands: combining insights from a legal, planning, and network perspective    
  Van Buuren, A., Driessen, P. Van Rijswick, M., Teisman, G.
  article
    
     
 • Climate Adaptation Services for the Netherlands: an operational approach to support spatial adaptation planning           
  Goosen, H., De Groot-Reichwein, M.A.M
  article  
   
 • Toward design principles for joint knowledge production projects: lessons from the deepest polder of The Netherlands     
  Hegger, D., Van Zeijl-Rozema, A., Dieperink, C.         
  article