Klimaat als Kans

Het klimaat verandert en Nederland verandert mee. We passen ons aan. Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland. Met het rapport en de expositie Klimaat als Kans geeft KvK een overzicht van de stand van zaken van klimaatadaptatie in Nederland. We willen beleidsmakers, bestuurders en bedrijven inspireren en laten zien hoe Nederland anders en mooier ingericht kan worden.

Expositiedata Klimaat als Kans

2011 
18 januariWaterschap Reest en Wieden, Meppel
2010 
17 september  Ministerie VROM

Adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening

 

Klimaat als Kans button

Klimaat als Kans
De tentoonstelling 'Klimaat als Kans' laat met vijf voorbeelden een overzicht van de stand van zaken van klimaatadaptatie in Nederland. Kennis voor Klimaat wil beleidsmakers, bestuurders en bedrijven hiermee inspireren en laten zien hoe Nederland anders en mooier ingericht kan worden. 

Stad 
Natuur en water maken de stad en de woonwijk mooier, voegen kwaliteit toe, en geven verkoeling als het erg warm is in de stad.

Rivier 
Geef de rivier weer de ruimte om buiten haar oevers  te treden en maak er natuur of landbouwgrond van of nog  leuker... een speeltuin.

Natuur
Klimaatadaptatie, water, landbouw en natuurontwikkeling gaan vaak hand in hand en dat biedt alle partijen voordelen. Door natuurgebieden aan elkaar te koppelen helpen we bovendien diersoorten een handje om te overleven.

Bedrijf 
Door hogere temperaturen neemt de recreatiebehoefte toe. Natuurontwikkeling zorgt voor nieuwe recreatiemogelijkheden. Nederland loopt internationaal voorop. Dat biedt kansen aan  kennisinstellingen en adviesbureaus.

Download Brochure Klimaat als KansFotoserie van de opening van de tentoonstelling 'Klimaat als Kans' bij het Ministerie van VROM op 20 september 2010.

Compilatie van foto's gemaakt tijdens opening van Klimaat als Kans expositie