Slim water bergen onder kassen

Nederland krijg te maken met een stijgende zeespiegel, watertekort en een zouter wordende bodem. Het opslaan van wateroverschot zorgt voor een waterbuffer in tijden van droogte. Een slimme oplossing voor opvang van water in een gebied met weinig open ruimte, is het bergen van water op onverwachte plekken: onder de kassen.

In de aflevering Waterbuffer van Kennis voor Klimaat TV laten onderzoekers op drie locaties in Nederland zien hoe nu al flinke hoeveelheden water ondergronds opgeslagen kunnen worden om te gebruiken in droge tijden en om het zout op afstand te houden.

Deel het filmpje via ons ClimateNL youtubekanaal of facebook

Klimaatadaptatie past bijna niet in 5 minuten. Toch willen we je laten zien hoe Nederland zich voorbereidt op klimaatverandering en daar mooier en veiliger van wordt. Dit filmpje laat heel kort zien hoe we dat doen. Wil je meer weten van alle wetenschappelijke achtergronden? Kijk dan bij de links onder 'meer lezen' hieronder. Wil je discussiëren naar aanleiding van het filmpje? Kijk dan op onze Linkedingroep.

Samen met KWR Watercycle Research Institute, Acacia Deltares heeft Kennis voor Klimaat een aantal pilots opgestart Westland, Waalblok Zuid-Beverland. Bij succes kan dit concept op meerdere plaatsen grotere schaal worden toegepast. Over de ontwikkelingen rondom ondergrondse waterberging in het Westland Zuid-Beverland houden onderzoekers van KWR een blog bij.

Samen met onderzoekers van KWR Watercyclue Research Institute, Deltares en Acacia werkt Kennis voor Klimaat aan pilotprojecten waar ondergrondse waterberging wordt toegepast op kleine schaal. Als deze methode succesvol is kan die op meerdere plekken in Nederland en op grotere schaal worden toegepast.

Onderzoekers van KWR houden over pilotprojecten in het Westland een blog bij.

Meer lezen

Kennis voor Klimaat Projecten